HOA KỲ TĂNG THUẾ QUAN THÉP LÊN 35% ĐỐI VỚI NGA VÀ BELARUS

Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã xem lại tuyên bố của Nhà Trắng vào ngày 27/6/2022 thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tăng thuế quan lên 35% đối với một số sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Nga và Belarus trong một động thái sẽ ảnh hưởng đến 570 nhóm sản phẩm khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau.

Ông Biden cho biết tôi xin tuyên bố như sau:

1. Để tăng thuế suất đối với hàng nhập khẩu của một số mặt hàng của Liên bang Nga như được nêu trong công bố này, HTSUS nhóm 9903.90.08.

2. Những sửa đổi đối với HTSUS được thực hiện theo khoản 1 của tuyên bố này sẽ có hiệu lực đối với hàng hoá nhập khẩu để tiêu thụ, hoặc rút khỏi kho để tiêu thụ, vào hoặc sau ngày 30 ngày kể từ ngày công bố này và sẽ tiếp tục có hiệu lực, trừ khi các hành động đó được giảm bớt, sửa đổi hoặc chấm dứt một cách rõ ràng.

3. Công hàm chung cho HTSUS được sửa đổi để thêm Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga vào danh sách các quốc gia phải chịu trách nhiệm.

4. Bất kỳ điều khoản nào trong các tuyên bố trước đây và các Lệnh hành pháp không phù hợp với các hành động được thực hiện trong tuyên bố này sẽ được thay thế trong phạm vi sự mâu thuẫn đó.

Nguồn tin: satthep.net

0911 79 79 60